Bevindingen

 

De auteurs komen in hun analyse tot volgende bevindingen:

  • Er werd een duidelijke verhoging van de diversiteit opgemeten in zowel de theaterpopulatie als in de bredere organisatorische gemeenschap, consistent met de complexiteitstheoretische inzichten die zeggen dat positieve feedback processen systemen naar diversiteit leiden.
  • Aangezien diversiteit een indicator is voor onevenwichtigheid toont de studie ook aan dat Branson niet naar een evenwicht is geĆ«volueerd. Het onderzoek stelt voor om onevenwichtige veranderingen dan ook te behandelen als natuurlijk en steeds bestaande.
  • Enkele belangrijke actoren hebben in hun persoon een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Branson. Hieruit concluderen ze dat individuen een zeer belangrijke rol kunnen spelen.
  • Sociale normen (en dus de cultuur van de stad) speelden een belangrijke rol in het vormen van de organisatorische gehelen doorheen de tijd. De diversiteit werd steeds mee gevormd door de locale cultuur.
  • De overheid had in Branson vooral een oriĆ«nterende rol. Ze probeerden steeds een stabiel systeem te behouden waarin ondernemers veel vrijheid kregen.
  • De auteurs vonden een zeer duidelijke gelijkenis tussen de patronen in de data en patronen uit de complexiteitstheorie. Hiermee zeggen ze zelf een belangrijk gat te hebben gevuld in de literatuur door een empirische test te voorzien van complexiteitstheorie in de organisatiesociologie.