Theoretisch Kader

 

De auteurs werkten zeer gedetailleerd een model uit dat gebaseerd is op wat ze de four primary dynamics of emergence noemen: fluctuatie, positieve feedback loops, stabilisatie en recombinatie. Dit model kaderen ze zelf in de complexiteitstheorie. Het model ontvouwt zich als volgt:

Fluctuation Dynamics

Er wordt een theoretische interpretatie gegeven over hoe bepaalde cruciale veranderingen hebben gezorgd dat het toerisme zijn weg vond naar Branson, en hoe de Musical Theaters zich hebben geëvolueerd.

Positive feedback dynamics

De feedback loops waarover de auteurs spreken zijn verschillende zelfbevestigende cycli die samen een enorme impact hebben gespeeld op de weg die Branson heeft afgelegd. Een mooi voorbeeld dat kan gegeven worden is dat van de transport-toerisme feedback loop: door de steeds beter wordende transportinfrastructuur konden steeds meer toeristen de streek bereiken. Doordat er steeds meer toeristen ook daadwerkelijk hun weg vinden naar Branson, werden er ook steeds meer en betere transportmogelijkheden voorzien.

Stabilization dynamics

Deze stabiliserende factor is een zeer belangrijke notie in het model dat door de auteurs wordt gebruikt. Hij benadrukt het feit dat, hoewel er een constante verandering aan de gang is geweest, er steeds een stabiliserend mechanisme aan het werk was. Een voorbeeld van zo’n mechanisme is de locale cultuur. Deze zorgde er bijvoorbeeld voor dat nieuwe theatereigenaars van buiten Branson toch steeds bepaalde basiswaarden vertegenwoordigen. De auteurs noemen dit mechanisme toegepast op de case dan ook Bransonizing. Andere belangrijke stabiliserende factoren zijn volgend de auteurs de overheid en de collectieve organisaties.

Recombination dynamics

De recombinerende factor in het model wijst op het gebruik van bestaande elementen uit het veld om tot nieuwe elementen te komen. De auteurs bespreken zowel recombinatie door succes (een eigenaar verlaat een pand om naar een groter pand te trekken, zo plaats achterlatend voor een ander project) als door mislukking (een mislukt project laat altijd infrastructuur achter voor nieuwe mogelijkheden. De auteurs benadrukken dat ook recombinatie door mislukking een natuurlijk fenomeen is.

Het model gebaseerd op de four primary dynamics of emergence wordt door de auteurs duidelijk uitgewerkt en geïllustreerd met duidelijke voorbeelden uit het veld. Het onderzoek levert een theoretische verklaring van de evolutie van organisatorische gehelen die de nadruk legt op hoe ze evolueren en hoe er nieuwe ontstaan, meer dan hoe oude vormen behouden blijven.