Maatschappelijke Relevantie

 

Naast de wetenschappelijke relevantie (die voor de auteurs duidelijk centraal staat) van dit artikel kan het uitwerken van de complexiteitstheorie in empirisch te gebruiken modellen zeker en vast een belangrijke impact hebben op het begrijpen van het ontstaan en de evolutie van een groot aantal steeds diversifiërende organisaties. Daarnaast kan het doordringen van de complexiteitstheorie in de sociologie volgens de auteurs hopelijk bijdragen tot meer neutrale houding ten aanzien van onevenwicht en diversiteit binnen organisatorische gehelen.

Persoonlijk had ik wel enkele bedenkingen bij het onderzoek. Om te beginnen was het een wel zeer kwalitatieve analyse, die slechts zeer beperkt werd ondersteund door kwantitatieve methoden. Dit was spijtig, aangezien de link tussen de wiskundige complexiteitstheorie zo wel haast volledig verloren gaat. Een meer statistisch onderbouwde analyse lijkt me nuttig. Daarnaast was de interpretatie van de statistische gegevens soms bedenkelijk. Wanneer we historisch gezien een bijna constante groei hebben van het aantal Musical Theaters, zullen vanzelfsprekend een groot aantal correlaties kunnen gevonden worden tussen factoren en stijgende ondernemingen. Spijtig genoeg wordt hieraan door de auteurs geen aandacht besteed.